Home / About us
organic baby foods
 

บริษัทโฮเม่ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2531 เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัด จำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพประเภทธัญญาหาร และเครื่องดื่มชงร้อนประเภทกาแฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราโกลด์คัพ พร้อมรับผลิตสินค้าในลักษณะของธุรกิจ OEM และ ODM ด้วยความตั้งใจจริงใน
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เราจึงพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสรรวัถุดิบที่ได้มาตรฐาน การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย ถูกสุขอนามัย พร้อมกระบวนการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่คุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่ได้เกณฑ์ตามมาตฐาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า "ผู้บริโภคจะต้องได้รับสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีความปลอดภัยสูงสุด" เราห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค จึงศึกษาวิจัยและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อให้ตรงตามนโยบายที่เราได้วางไว้คือ


"ความพึงพอใจ และความไว้วางใจของผู้บริโภคตลอดจนคู่ค้า คือเป้าหมายการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ"

บริษัทโฮเม่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 , HACCP, GMP, เครื่องหมายรับรองฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข , โครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหารจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากเรา

OEM คืออะไร
OEM มาจากคำว่า Original Equipment Manufacturer คือ การเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบและเครื่องหมายการค้าที่ลูกค้ากำหนด โดยมีการดูแลในเรื่องสินค้า คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ โดยทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจำหน่าย  

ODM คืออะไร
ODM : Original Design Manufacturer คือ การผลิตตามรูปแบบของตนเอง เป็นการการผลิตตามรูปแบบสินค้าที่คิดขึ้นมาเอง และเอาสินค้าเหล่านั้นไปเสนอขายและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าอีกทีหนึ่ง ซึ่งธุรกิจแบบนี้มักเป็นผู้ผลิตที่พัฒนามาจาก ผู้ประกอบการOEM ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและอำนาจต่อรองของธุรกิจให้สูงขึ้น

 

Company Profile :

Established since 1988, Homey (Thailand) Co., Ltd., a Thai BOI (Board of Investment) Company, has transformed into a modern food processing facility with ISO 9001:2015, HACCP, GMP, and HALAL certifications. We specialize in drum dried rice, beans, fruits and vegetables flakes and powders which are perfect ingredients for baby food, instant porridge, cereal drinks, and cereal snacks. Today’s consumers demand products with a“clean label”, and we achieve that by excluding cheap starch, preservatives, and other synthetic ingredients from our production lines.Additionally, our raw materials are sourced locally in Thailand, where the naturally rich and fertile soils yield nutritious,
non-GMO, and some certified organic agricultural crops.

 
organic baby foods
 
 
    
 

Home

 

About Us

Products

Contact Us

  - Lazada
  - Shopee
  - Facebook
  - Line@

OEM & Private Label

 

Gold Cup, โกลด์คัพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright @ www.goldcupfoods.com All rights reserved
   
home About Us Products OEM, ODM Gold Cup, โกลด์คัพ news